PRIVACY VERKLARING

Versie datum: 01-06-2018

 

  • Algemeen

DigiTrans hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van die persoonsgegevens.

DigiTrans raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien u vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via contact@digitrans.cc.

 

  • Verwerking

DigiTrans verwerkt persoonsgegevens om klanten te werven, diensten te leveren en statistieken te genereren.

 

  • Grondslag van verwerking

DigiTrans verwerkt persoonsgegevens omdat dit een gerechtvaardigd belang heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsdoelstellingen en op grond van de overeenkomst met de klant.

 

  • De categorie

Door DigiTrans worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Email, Telefoonnummer, functie & afdeling.

 

  • Delen met derden

DigiTrans deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor de dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer DigiTrans hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door opsporingsdiensten. DigiTrans geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

 

  • Hoelang bewaren wij

DigiTrans bewaard persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

 

  • Rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, verwijdering (permanent) en overdracht van de door DigiTrans verwerkte / opgeslagen persoonsgegevens.

U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  • Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon. DigiTrans maakt gebruik van cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen DigiTrans tevens onder meer in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers.

 

  • Beveiliging

DigiTrans hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.