LInk naar:BeleidLInk naar:ProjectLInk naar:Automatisering

Beleid

Vanuit de visie van een onderneming ontstaat informatiebehoefte. Die behoefte bestaat uit twee stromen, namelijk; zelf gecreëerde- en door werving verkregen informatie. Deze informatiebehoefte krijgt vorm in informatiemanagement.

 • Beleid
  – Procedures
  – Richtlijnen
  – Controle raamwerk
 • Boekhouding
 • Productbeschrijvingen
 • Voorwaarden
 • Rapporten
 • Huisstijl
 • Marketing uitingen
 • Reclame
 • Interne communicatie (brieven, notities, email)
 • Persoonsgegevens
  – NAWT
  – M/V
  – Burgerlijke status
  – Kinderen
  – Etc.etc.
 • Contracten / overeenkomsten / polissen
 • Soc. media gegevens
 • Emailadressen
 • Claims / klachten
 • Wachtwoorden
 • Wetgeving
 • Branche informatie

DigiTrans maakt zichtbaar waar verbeteringen nodig zijn, helpt bij het maken van keuzes en legt afspraken vast bij de implementatie. Het transparant maken welke verantwoordelijkheden zijn toegewezen en welke bewaarbehoeften er wel of niet zijn. De bewaarbehoefte krijgen hun weerslag in bewaartermijnen (retentieperioden). Denk bij bewaarbehoefte aan; operationeel-, juridisch- (wettig), historisch- (erfgoed) en wetenschappelijk belang.

Op basis van een standaard methodiek wordt helder gemaakt of de informatiebehoefte vorm heeft gekregen in het informatiebeleid, beschikbaar is en of dit beleid voldoende in de organisatie is opgenomen. Tevens wordt gekeken of het beleid voldoende rekening houdt met vigerende wet- en regelgeving en voldoende toekomstvast is vastgesteld.

 • Hoe de besturing is ingeregeld
 • Welke conventies worden gebruikt
 • Controle op aanwezigheid van standaarden en het gebruik
 • Toetsing aan de vigerende wet- en regelgeving
 • Wie de stakeholder zijn en hoe verantwoordelijkheden zijn ingericht