Laatste afgelopen Evenementen

Digitaal Archiveren

Online

Omschrijving Deelnemers aan de workshop digitaal archiveren zijn in staat aan de hand van de verkregen kennis hun organisatie te adviseren over de stappen die genomen dienen te worden om tot digitaal archiveren te kunnen overgaan. Inhoud In de workshop worden talrijke aspecten behandeld waarmee een organisatie te maken krijgt wanneer overwogen wordt om digitaal […]

Recordsmanagement

Almere (Boathouse) Noorderplassenweg 150, Almere

Informatie: Elke onderneming dient voor het naleven van haar verplichtingen of transacties bewijs te leveren. Denk even aan leveringsvoorwaarden, garanties op diensten en producten maar ook voldoen aan andere wet- en regelgeving. Het op een gestructureerde manier bewaren, toegankelijk houden maar zeker ook verwijderen, voor meer efficiëntie, dragen bij aan een maximaal rendement uit de […]

€135